Sl.N.Mesto-Pálháza-Kőkapu-s.Harasztos-Telkibánya-Gönc-Hidasnémeti-Kechnec

Dĺžka 62 km    Celkové stúpanie 443 m    Mapy začiatku a strednej časti túry     Profil   Google Earth   Fotky   Príbeh   PLT
Fialovou je na mapke vyznačený variant začiatku cesty z Michalian (namiesto Sl.N.Mesta) a zelenou (neveľmi účelný)
variant zo sedla Harasztos. Prečítajte si aj detailnejší opis trasy.