Dobrá-Monika-Eva-Zátoka-Krym-Turany-Lomné-Valkov-
Trepec-Dobrá

Úsek Dobrá-most vedie po málo frekventovanej okreske. Od mosta po Moniku je teraz už pomerne dobrá lesná cesta. V roku 2011 bol sprístupnený na prejazd aj priehradný múr. Trasa Monika-hotel Zátoka sleduje okraj priehrady po dobrej ceste. Nasleduje náročný úsek cca 3 km po Krym, miestami treba bajky tlačiť, či kus poniesť. Úsek Krym-Lomné je nepríjemne frekventovaná cesta, Lomné-Valkov býva už menej áut. Nasleduje lesný úsek po trepecký kostolík, kde býva blato, aj keď je sucho . Posledný úsek po Dobrú je pomerne pevná lesná cesta.
Pozn.: Časť úseku asfaltky za Novou Kelčou prešli niektorí zvedavci po brehu priehrady - terénny úsek variantu ale odporúčajú iba svojim nepriateľom.

   Od roku 2007 prebieha každoročne na tejto trati akcia, pôvodne pod názvom 8 Tibeťanov.

                 Dĺžka 41 km Celkové prevýšenie 250 m
Mapa   Profil   PLT   Mapka Domaše pred zatopením
       GPXall          Pohľad na trasu z vtáčej perspektívy
    Fotky 08  09  10  11      Príbehy  08  09  10  11

  základná trasa
  skratka cez priehradný múr (PLT)
  frekventovaná cesta most-M.Domaša-Krym (PLT)
  asfaltový zjazd na Poľany/Moniku umožní obísť
     prvý terénny úsek žltým cestným variantom (PLT)
  prepojka Eva-hl.cesta-Holčíkovce umožní obísť ťažký
     terénny úsek žltým, resp.fialovým variantom (PLT)
  náročný terénny úsek a kus nepríjemnej hlavnej cesty
     možno obísť peknou, málo frekventovanou okreskou
     Holčíkovce-Tokajík-V.Hrabovec (trasa)