Slanec - Regeta - Darovské.s - Borda - Heržanské s. - Heržany - Bidovce - Svinica - Regeta - Ruskov

Dĺžka 57.7 km     Celkové stúpanie 978 m    Mapa     Profil     Google Earth     Foto   Príbeh   PLT