N.Myšľa - Skároš . Bodórét . Kéked - Trstené - Ždaňa - Valaliky - Košice

Dĺžka 54.6 km     Celkové stúpanie 607 m    Mapa   Google Earth   Profil   Foto   Príbeh   PLT