KE-Košická Polianka-V.Čaj-Regeta-Dargovské s. - Borda - Heržanské s. - Heržany - Bidovce-Ďurkov-V.Čaj-Košická Polianka-KE

Dĺžka 90 km     Celkové stúpanie 994 m    Mapa     Profil     PLT     GPX