Skároš-Hollóháza-NATOveža-Telkibánya-Pányok-Kéked-Trstené-Ždaňa-Skároš                     Dĺžka 39 km     Celkové stúpanie 810 m

                     Popis     Mapa     Profil     Google Earth    
                      Foto   Príbeh   PLT    PLTvariant    GPX

Ružový variant obchádza terénny, trocha kopcovitý úsek pohodlnejšie, ale dlhšie cez Abaújvár.