Turňa n.Bodvou - Zádiel - Hačava - Miglinc - Drienovec

Dĺžka 34 km     Celkové stúpanie 744 m    Popis     Mapa 25     Profil     Google Earth     Foto    Príbeh    PLT    GPX