Jablonov-Silická Jablonica-Silica-Silická Brezová-Kečovo-Domica-Plešivec

Dĺžka 53 km     Celkové stúpanie 653 m    Mapa     Profil     Google Earth     Foto    Príbeh    PLT