Lipovník–Soroška–Silica–Silická Brezová–Kečovo–Domica–Plešivec

Dĺžka 49 km     Celkové stúpanie 822 m    Popis     Mapa    Profil    Google Earth     Foto    Príbeh    PLT    GPX