Soroška - Silica - Dievčenská skala - Soroška

Dĺžka 36.6 km     Celkové stúpanie 471 m    Popis     Mapa     Profil     Google Earth     Foto    Príbeh    PLT     GPX