Dva úseky jednej medzinárodnej cyklocesty
Maďarský úsek cyklocesty medzi Pálháza a Mikóháza

Pri návrate z maďarskej časti Zemplínskych vrchov často využívame trasu Pálháza - Mikóháza - Alsóregmec - Michaľany. Jedná sa o medzinárodnú cyklocestu. Úsek na území Maďarska meria asi 12 km a vyzerá ako na obrázku vľavo.
(Po kliknutí na malé obrázky sa ukáže ich veľká verzia).

Maďarský úsek cyklocesty medzi Mikóháza a hranicou

Od Mikóházy už chýba stredová čiara a výnimočne po nej prejde aj iný dopravný prostriedok ako bicykel. Posledný úsek pred hranicou je na obrázku (ten dom v pozadí je už na slovenskej srane).

Slovenský úsek cyklocesty meria 110 metrov (aby bolo jasné - na dĺžku) od hranice po okresnú cestu medzi Kazimírom a Michaľanmi. Prakticky celý úsek - aj s peknými výmoľmi - je na obrázku vľavo.

Informačná tabuľa projektu EU

Tesne za hranicou sa dozvedáme podrobnosti o slovenskej časti cyklocesty. Je úplne zrejmé, že čiastka, uvedená na info tabuli len tak-tak stačila na výstavbu honosného odpočívadla (posledný obrázok - budova vľavo), a tak na úpravu 110 metrového slovenského úseku cesty bude asi potrebné požiadať o ďalšie peniaze z Európskej únie.

Dve budovy na hraniciach

Hneď za hranicou, na slovenskej strane, vítajú cyklistu dve budovy. Tú pravú obýva presne neidentifikovaný počet rómskych spoluobčanov. Tá ľavá bola postavená pre cyklistov, aby si mali kde oddýchnuť, uvariť si čaj a nazbierať sily na ďalšiu cestu. Už sme tade išli veľakrát, ale ešte ani raz sa nám nepodarilo využiť pohostinnosť tohto zariadenia. Pravdu povediac, vzhľadom k nevábnemu okoliu sme toho ani veľmi neľutovali.